Điểm chuẩn các ngành trong kỳ xét tuyển Đại học - Cao đẳng các năm gần nhất của trường Đại học Nha Trang

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2016

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2016

Điểm trúng tuyển các ngành hệ Đại học và Cao đẳng của trường Đại học Nha Trang năm 2016.

Phương thức xét tuyển sinh: Xét tuyển

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2017

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2017

Điểm trúng tuyển các ngành hệ Đại học và Cao đẳng của trường Đại học Nha Trang năm 2017.

Phương thức xét tuyển sinh: Xét tuyển