ĐIỂM CHUẨN NĂM 2016

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2016

Điểm trúng tuyển các ngành hệ Đại học và Cao đẳng của trường Đại học Nha Trang năm 2016.

Phương thức xét tuyển sinh: Xét tuyển

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2017

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2017

Điểm trúng tuyển các ngành hệ Đại học và Cao đẳng của trường Đại học Nha Trang năm 2017.

Phương thức xét tuyển sinh: Xét tuyển

Ngành/

Tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh 2017

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

- Kế toán: Tổ hợp A00; A01; D01; D96

250

310

17,25

- Tài chính - Ngân hàng: Tổ hợp A00; A01; D01; D96

 

100

130

17,00

- Kinh doanh thương mại: Tổ hợp A00; A01; D01; D96

80

111

17,75

-Marketing: Tổ hợp A00; A01; D01; D96

80

97

17,75

- Quản trị kinh doanh: Tổ hợp A00; A01; D01; D97

170

220

18,50

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Tổ hợp A00; A01; D01; D97

270

381

19,75

- Ngôn ngữ Anh: Tổ hợp A01; D01; D14; D15

140

192

21,50

- Quản lý thủy sản: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

70

55

15,50

- Nuôi trồng thủy sản: Tổ hợp A00; A01; B00; D07

180

91

15,50

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

120

93

16,00

- Công nghệ chế tạo máy: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

70

30

15,50

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

70

114

16,00

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

70

42

15,50

- Công nghệ kỹ thuật nhiệt: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

80

48

15,50

- Công nghệ kỹ thuật ô tô: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

150

212

17,00

- Kỹ thuật tàu thủy: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

70

31

16,00

- Khoa học hàng hải: Tổ hợp A00; A01; C01; D07

40

21

15,50

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng: Tổ hợp A00; A01; C01; D90

70

81

16,00

- Công nghệ thông tin: Tổ hợp A00; A01; C01; D01

120

209

17,5

- Hệ thống thông tin quản lý: Tổ hợp A00; A01; C01; D01

60

41

15,50

- Công nghệ thực phẩm: Tổ hợp A00; A01; B00; D07

200

215

16,00

- Công nghệ chế biến thủy sản: Tổ hợp A00; A01; B00; D07

80

46

16,00

- Công nghệ sau thu hoạch: Tổ hợp A00; A01; B00; D07

70

8

15,50

- Công nghệ kỹ thuật hóa học: Tổ hợp A00; B00; C02; D07

70

39

15,50

- Công nghệ kỹ thuật môi trường: Tổ hợp A00; A01; A02; B00

120

16

15,50

- Công nghệ sinh học: Tổ hợp A00; A02; B00; D08

60

46

16,0

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh

3.000