THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 02583 831149     Fax: 02583 831 147

Email: bgh@ntu.edu.vn