THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC

TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2019

 

Ký hiệu: TSN

Tên đơn vị: Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ website của đơn vị: http://www.ntu.edu.vn;

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

Ông Tô Văn Phương

Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học

Tư vấn chung

090.539.8699

phuongtv@ntu.edu.vn

2

Ông Trương Trọng Ánh

Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học

Tư vấn chung

090.359.3859

tronganh@ntu.edu.vn

3

Bà Phan Thị Phương Dung

Chuyên viên phòng Đào tạo Đại học

Tư vấn chung

0859115959

dungptp@ntu.edu.vn

4

Ông Đỗ Văn Cao

Chuyên viên phòng Đào tạo Đại học

Tư vấn chung

098.717.4748

caodv@ntu.edu.vn

5

Bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa

Chuyên viên phòng Đào tạo Đại học

Tư vấn chung

091.404.7146

hoahtt@ntu.edu.vn

6

Ông Ngô Văn An

Cán bộ tư vấn ngành

Ngành Luật  kinh tế

0914.422.580

annv@ntu.edu.vn

7

Ông Huỳnh Nguyễn Duy Bảo

Cán bộ tư vấn ngành

Các ngành: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghê kỹ thuật hóa học

0995.385.288

hndbao@ntu.edu.vn

8

Ông Nguyễn Văn Hân

Cán bộ tư vấn ngành

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

0943.870.325

hannv@ntu.edu.vn

9

Ông Lê Kim Long

Cán bộ tư vấn ngành

Các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Kinh tế phát triển

0986.127.306

longlk@ntu.edu.vn

10

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Cán bộ tư vấn ngành

Các ngành: Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nhiệt

0971.684.968

nghianh@ntu.edu.vn

11

Ông Bùi Chí Thành

Cán bộ tư vấn ngành

Các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý

0989.639.211

thanhbc@ntu.edu.vn

12

Ông Lê Hoàng Duy Thuần

Cán bộ tư vấn ngành

Ngôn ngữ Anh

0909.489.204

thuanlhd@ntu.edu.vn

13

Ông Trần Hưng Trà

Cán bộ tư vấn ngành

Kỹ thuật xây dựng

0935.272.168

trath@ntu.edu.vn

14

Ông Nguyễn Tuấn

Cán bộ tư vấn ngành

Các ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng

0948.182.384

tuann@ntu.edu.vn

15

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Cán bộ tư vấn ngành

Các ngành: Khoa học hàng hải, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuât tàu thủy

0916.162.280

nguyenthanhtuan@ntu.edu.vn

16

Ông Nguyễn Văn Duy

Cán bộ tư vấn ngành

Các ngành: Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học

01668.369.837

duynv@ntu.edu.vn

17

Ông Nguyễn Trọng Lương

Cán bộ tư vấn ngành

Các ngành: Quản lý thủy sản, Khai thác thủy sản

0984.150.656

luongnt@ntu.edu.vn

18

Ông Ngô Văn Mạnh

Cán bộ tư vấn ngành

Các ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản,

0914.252.987

manhnv@ntu.edu.vn