TUYỂN THẲNG THEO QC CỦA BỘ GD&ĐT

TUYỂN THẲNG THEO QC CỦA BỘ GD&ĐT

Xét tuyển thẳng theo quy chế hiện hành của Bộ giáo dục & Đào tạo

Chi tiết

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ

Tổng điểm xét tuyển các môn học lớp 12 và điểm ưu tiên dùng để xét tuyển

Chi tiết

XÉT KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA

XÉT KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA

Xét tổng điểm của 3 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia theo khối đăng ký xét tuyển

Chi tiết