Trường Đai học Nha Trang áp dụng 3 phương thức xét tuyển trong kỳ xét tuyển Đai học, Cao đẳng năm 2018

- Phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018

- Phương thức xét tuyển học bạ (Tải PHIẾU XÉT TUYỂN)

- Xét tuyển thẳng

a. Đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018:

Trường bổ sung điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển khi có kết quả thi THPT quốc gia 2018.

b. Đối với phương thức xét tuyển học bạ:

- Tổng điểm xét tuyển các môn học lớp 12 (theo tổ hợp xét tuyển của ngành) và điểm ưu tiên (khu vực và đối tượng ưu tiên) dùng để xét tuyển:

+/ Không thấp hơn 24,0 điểm đối với tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học thuộc nhóm ngành 1.

+/ Không thấp hơn 18,0 điểm đối với các ngành đào tạo trình độ đại học thuộc nhóm ngành 2.

+/ Không thấp hơn 15,0 điểm đối với tất cả các ngành trình độ cao đẳng.

Bảng phân bổ chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ theo nhóm ngành trình độ đại học

 

Nhóm 1 (tối đa 20% chỉ tiêu)

Nhóm 2 (tối đa 30% chỉ tiêu)

 Tất cả các ngành

  1. Nuôi trồng thuỷ sản,
  2. Bệnh học thuỷ sản,
  3. Công nghệ chế biến thủy sản,
  4. Kỹ thuật hóa học,
  5. Công nghệ sau thu hoạch,
  6. Kỹ thuật môi trường,
  7. Khai thác thủy sản,
  8. Khoa học hàng hải
 

 

- Có hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT (nộp khi làm thủ tục nhập học).

c. Xét tuyển thẳng:

Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

=> Nhà trường không sử dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.