KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY  NĂM 2018

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Đối tượng tuyển sinh

Người dự tuyển liên thông, bằng đại học thứ hai vào Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) cần đảm bảo các quy định sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng đối với dự tuyển học liên thông lên đại học. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác với ngành dự tuyển được quy định chi tiết trong chương trình đào tạo.

Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp ngành gần, ngành khác phải học bổ sung kiến thức ở ngành đăng ký dự tuyển được quy định chi tiết trong chương trình đào tạo.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học đối với người dự tuyển học đại học văn bằng thứ hai.

1.2. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh trên toàn quốc.

1.3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Nha Trang sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên các tiêu chí sau:

a) Điểm trung bình chung tích lũy ở bậc trung cấp hoặc cao đẳng đối với người dự tuyển liên thông lên đại học. Điểm trung bình chung tích lũy ở bậc đại học đối với người dự tuyển học văn bằng thứ hai.

Ngoài ra, đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp, có thể đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

b. Số năm kinh nghiệm làm việc.

II. DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

I

 

Bằng hai

380

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

80

2

7340301

Kế toán

60

3

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

60

4

7340101

Quản trị kinh doanh

60

5

7580201

Kỹ thuật xây dựng

60

6

7520115

Kỹ thuật nhiệt

60

II

 

Liên thông từ Cao đẳng

720

 1.  

7220201

Ngôn ngữ Anh

60

 1.  

7340301

Kế toán

60

 1.  

7340201

Tài chính – Ngân hàng

60

 1.  

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

60

 1.  

7480201

Công nghệ thông tin

60

 1.  

7540101

Công nghệ thực phẩm

60

 1.  

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

60

 1.  

7520115

Kỹ thuật nhiệt

60

 1.  

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

60

 1.  

7520201

Công nghệ sinh học

60

 1.  

7520320

Kỹ thuật môi trường

60

 1.  

7620301

Nuôi trồng thủy sản

60

III

 

Liên thông từ Trung cấp

420

 1.  

7340201

Tài chính – Ngân hàng

60

 1.  

7480201

Công nghệ thông tin

60

 1.  

7540101

Công nghệ thực phẩm

60

 1.  

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

60

 1.  

7520115

Kỹ thuật nhiệt

60

 1.  

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

60

 1.  

7620301

Nuôi trồng thủy sản

60

 

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

3. 1. Xét tuyển học văn bằng thứ hai

- Một bộ hồ sơ xét tuyển (theo mẫu)

- Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp Đại học thứ nhất

- Bản sao hợp lệ Bảng điểm toàn khóa học Đại học thứ nhất

- Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- Văn bản xác nhận số năng kinh nghiệm làm việc.

3.2. Xét tuyển học liên thông

- Một bộ hồ sơ xét tuyển (theo mẫu)

- Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung cấp

- Bản sao hợp lệ Bảng điểm toàn khóa học tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung cấp

- Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- Văn bản xác nhận số năng kinh nghiệm làm việc.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH

 • Đại học Nha Trang tổ chức tuyển sinh 2 đợt/năm, cụ thể như sau:
 • Thời gian nhận hồ sơ: đợt 1: từ 4/2018 đến 7/2018 và đợt 2: từ 9/2018 đến 12/2018
 • Hình thức nộp hồ sơ: người dự tuyển nhận hồ sơ xét tuyển http://tuyensinh.ntu.edu.vn của trường; nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Nha Trang.

Địa chỉ: số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3831148; 0258.3831145

 • Thời gian nhập học: đợt 1: 9/2018 và đợt 2: tháng 02/2019