CƠ QUAN TỔ CHỨC

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 • Trung Ương hội sinh viên Việt Nam
 • Hội toán học Việt Nam
 • Trường Đại học Nha Trang

 

NƠI TỔ CHỨC

Trường Đại học Nha Trang

02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIAN

 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và các Học viện
 • Học sinh các trường Trung học phổ thông chuyên
Background
Bản đồ Trường Đại học Nha Trang Bản đồ Trường Đại học Nha Trang
Bản đồ Trường Đại học Nha Trang

Bản đồ Trường Đại học Nha Trang

Trước Sau
x

ĐỒNG TRƯỞNG BAN

 • PGS. Vũ Hoàng Linh
 • PGS. Trang sĩ Trung
 •  
 • PHÓ BAN
 • Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đại diện TW Hội sinh viên Việt Nam
 • TS. Trần Doãn Hùng
 • GS. Phạm Thế Long

ỦY VIÊN

 • TS. Lê Cường
 • TS. Đoàn Trung Cường
 • Ông Nguyễn Đình Khương
 • TS. Nguyễn Thị Ngân
 • TS. Nguyễn Duy Thái Sơn
 • TS. Dương Việt Thông
 • TS. Nguyễn Chu Gia Vượng