Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2018

- Thông báo tuyển sinh (file đính kèm)
- Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh và du lịch - chương trình quốc tế Pháp ngữ (file đính kèm)
- Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh, Dự án VliR) (file đính kèm)
- Hồ sơ tuyển sinh (file đính kèm)
- Mẫu giấy cam đoan dành cho sinh viên khóa cuối của Trường.
- Lịch ôn tập (file đính kèm
- Lịch học BSKT năm 2018
 Lưu ý:Công báo số 643+644 ngày 04/7/2014 với các trường hợp có bằng đại học, sau đại học do nước ngoài cấp (file đính kèm)

Chi tiết xem tại đây

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018