• THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 2018

  • THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 2018

Điểm sàn xét học bạ một số ngành đã hạ còn 21 và 18 điểm

Điểm sàn xét học bạ một số ngành đã hạ còn 21 và 18 điểm

Điểm sàn xét học bạ một số ngành đã hạ còn 21 và 18 điểm (Chỉ tiêu xét học bạ tăng lên là 30% chỉ tiêu tất cả các ngành)

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY