ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2014

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Số:  472 /TB-ĐHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------o0o--------

Khánh Hòa, ngày 11  tháng 8  năm 2014

THÔNG BÁO

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG – NV1

KỲ THI TUYỂN SINH ĐH&CĐ 2014 (ĐÃ CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN)

I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Từ mức điểm sàn 2 - A,D: 14,0; B: 15,0 & mức 1 - A,D: 17,0; B: 18)

STT

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

 

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1

14,0

 

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

 

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

 

4

Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh

D510206

 

5

Kỹ thuật tàu thủy

D520122

 

6

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

 

7

Công nghệ chế tạo máy

D510202

 

8

Khoa học hàng hải

D840106

 

9

Kỹ thuật khai thác thủy sản

D620304

 

10

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

11

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1

14,5

 

12

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1, D1

14,0

 

13

Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

A, A1, B

16,0

 

14

Công nghệ thực phẩm

D540101 

A, A1, B

17,0

 

15

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

A, A1, B

15,0

 

16

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A, B

15,5

 

17

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A, A1,

B

16,0

16,5

 

18

Công nghệ sinh học

D420201

A, A1, B

16,5

 

19

Kinh tế nông nghiệp

D620115

A, A1

D1, D3

14,0

 

20

Kế toán (CN: Kế toán và TC-NH)

D340301

A, A1

D1, D3

16,0

 

21

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1

D1, D3

16,5

 

22

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

D340103

A, A1

D1, D3

17,0

 

23

Kinh doanh thương mại

D340121

A, A1

D1, D3

15,5

 

24

Nuôi trồng thủy sản

D620301

A

B

14,0

15,0

 

25

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

 

26

Bệnh học thủy sản

D620302

 

27

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

16,5

 

28

Quản lý thủy sản

D620399

A, A1

B

D1, D3

14,0

15,0

14,0

 


Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học tại Phân hiệu Kiên Giang:

Khối A, A1:     13,0    

Khối B:            14,0    

Khối D1, D3:   13,0

Danh sách trúng tuyển đại học xem tại đây

Danh sách trúng tuyển cao đẳng xem tại đây

II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1. Tại Nha Trang điểm chuẩn:

Khối A, A1, D1, D3:    11,0   

Khối B:                       11,0  

2. Tại Phân hiệu Kiên Giang điểm chuẩn:

Khối A, A1, D1, D3:    10,0

Khối B:                       11,0

III. THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Một số lưu ý:

- Trường hợp thí sinh không trúng tuyển ngành đăng ký NV1, nếu đạt điểm sàn đại học từ mức 2 và mức 1, có thể đăng ký học ngành có điểm chuẩn thấp hơn tại Nha Trang hoặc đăng ký cùng ngành tại PH. Kiên Giang.

- Giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi về các Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp thất lạc, thí sinh có thể liên lạc qua số điện thoại: ĐT bàn: 058.3831148 hoặc ĐT di động: 091.345.1713 để được cấp lại.

2. Thời gian nhập học (Đợt 1 – NV1):

Tại Nha Trang:  Ngày 04-05/9/2014 (Đại học) và 05/9/2014 (Cao đẳng)

                                - Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

                                - Điện thoại liên hệ:   058.3831148

                                - Ký túc xá: Nhà trường đáp ứng tất cả nhu cầu ở nội trú của Sinh viên

Tại Phân hiệu Kiên Giang:  Ngày 15/9/2014

                                - Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Kiên Giang.

                                - Điện thoại liên hệ:   077.3926714

3. Thủ tục nhập học:

Thí sinh phải mang theo và nộp các loại giấy tờ sau:

      - Giấy báo nhập học (Bản chính);

      - Bằng tốt nghiệp và Học bạ THPT (photo có công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu);

      - Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp THPT năm 2014);

      - Giấy chuyển sinh hoạt Đảng hoặc Đoàn (bản chính);

      - Các loại giấy tờ để hưởng chế độ chính sách (nếu có).

Nơi nhận:

    - Bộ GD&ĐT (báo cáo);

    - Công bố trên thông tin đại chúng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

           Vũ Văn Xứng

Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài viết tiếp theo

Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài viết cùng chuyên mục