Họp Khối thi đua các trường ĐH, CĐ, TCCN tỉnh Khánh Hòa

Chiều 11/11/2013, Trường Đại học Nha Trang - đơn vị Trưởng khối đã chủ trì, tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm học 2012 - 2013, bình bầu và suy tôn các danh hiệu thi đua của Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong năm học 2012 - 2013, các trường thành viên của Khối đã thực hiện tốt các công tác chuyên môn như: tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học - sáng kiến cải tiến, hợp tác đối ngoại… Với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn khối đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, cụ thể: 7/10 trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc; 8/10 trường đạt cơ quan văn hóa cấp tỉnh năm 2012; 8/10 Đảng bộ/Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh…Hội nghi đã bình chọn 5 đơn vị xuất sắc toàn diện là: CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, ĐH Nha Trang, CĐ Sư phạm Nha Trang, CĐ Nghề du lịch Nha Trang, CĐ Y tế Khánh Hòa, trong đó Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang được suy tôn là đơn vị dẫn dầu Khối thi đua năm học 2012 - 2013.