Đội tuyển Taekwondo Đại học Nha Trang đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT tỉnh Khánh Hòa lần VII năm 2013Đội tuyển Taekwondo Trường Đại học Nha Trang tham dự đại hội

Đội tuyển Taekwondo Trường Đại học Nha Trang đã tham gia thi đấu nhiều hạng mục trong giải Taekwondo các nhóm tuổi tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Khánh Hòa và lập được nhiều thành tích rất đáng khen ngợi.
      
       Kết quả:

Võ Nguyễn Bảo Ngân, Đặng Nam Tín Đặng Nhật Phát: Huy chương Vàng mppn đối kháng đồng đội

Võ Nguyễn Bảo Ngân. Huy chương Vàng môn đối kháng cá nhân nam hạng cân từ 58 – 62 kg:

Huy chương vàng hạng mục đối kháng đồng độiHuy chương vàng đối kháng cá nhân nam hạng cân từ 58kg - 62kg: Võ Nguyễn Bảo Ngân


      Phạm Hữu Tùng Cai Thị Lệ Quỳnh: Huy chương Bạc Quyền đôi nam – nữ.

      Ngô Thị Hồng Thủy, Lê Thị Mai Phương Đặng Nhật Phát: Huy chương Bạc môn Quyền đồng đội.

       Tạ Thị SaMy
: Huy chương Bạc môn đối kháng cá nhân nữ hạng cân từ 42 – 46 kg.

Phạm Hữu Tùng: Huy chương Đồng môn Quyền cá nhân nam.

Cai Thị Lệ Quỳnh: Huy chương Đồng môn Quyền cá nhân nữ

Vi Văn Sơn: Huy chương Đồng môn Đối kháng cá nhân nam hạng cân từ 46 – 50 kg, và

        Đào Đức Linh: Huy chương Đồng môn Đối kháng cá nhân nam hạng cân từ 62 – 68 kg: .

        Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VI do tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động và thu hút lực lượng sinh viên tham gia tập luyện TDTT.
Tin & ảnh: Giang Thị Thu Trang