Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý -Khoa Công nghệ Thông tin

Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý -Khoa Công nghệ Thông tin

Hệ thống thông tin quản lý là một hệ thống thông tin mà tại đó các nhà quản lý công ty, doanh nghiệp có thể lấy được những thông tin cần thiết về việc vận hành, hoạt động của tổ chức một cách nhanh chóng, dễ dàng để phục vụ cho việc ra các quyết định của công ty.

HỆ THỐNG THÔNG TIN LÀ GÌ?

 • Hệ thống thông tin là sự kết hợp của năm thành phần chính: Máy tính, Phần mềm, Cơ sở dữ liệu, Truyền thông, Con người và Qui trình (Computer hardware, Computer Software, Databases, Telecommuniciations, Human resources and Procedures) nhằm thu thập, tạo lập, phân phối dữ liệu, thông tin và tri thức hữu ích.
 • Các tổ chức sử dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau: đạt được lợi thế cạnh tranh, thu hút khác hàng hoặc cải tiến dịch vụ.
 • Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện tại và tương lai, việc xây dựng một hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ cho các tổ chức là một nhu cầu tất yếu. Hệ thống thông tin tác động đến mọi người làm việc trong các tổ chức, đặc biệt là các nhân viên làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
 • Ngành Hệ thống thông tin đào tạo các sinh viên thành những người có kiến thức và kĩ năng vững vàng trong việc xây dựng cũng như vận hành một hệ thống thông tin.

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN TRANG BỊ CHO SINH VIÊN NHỮNG GÌ?

 • Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin nhằm tạo nền tảng giúp sinh viên có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.
 • Kĩ năng phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thông thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ, các hệ thống thương mại điện tử (e-commerce)
 • Năng lực triển khai hệ thống thông tin.
 • Năng lực tham mưu tư vấn và thực hiện nhiệm vụ với tư cách như là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin có thể làm việc:

 • Phân tích viên hệ thống (systems analysis, business analysis), tích hợp hệ thống (system integrator), quản trị cơ sở dữ liệu (database administrator).
 • Quản trị hệ thống thông tin trong cơ quan, xí nghiệp.
 • Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu (database developer).
 • Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo.
 • Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên ở các bộ phận khác sử dụng thông tin và hệ thống một cách có hiệu quả.
 • Đảm nhận vai trò của một CIO (giám đốc thông tin).
 • Cán bộ quản lý dự án trong các hướng ngành đang có nhu cầu rất lớn của xã hội: thương mại điện tử (e-commerce), chính phủ điện tử (e-government), các hệ thống thông tin địa lý (GIS)...
 • Nghiên cứu viên, giảng viên.

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHỮNG GÌ

Hệ thống thông tin quản lý là một hệ thống thông tin mà tại đó các nhà quản lý công ty, doanh nghiệp có thể lấy được những thông tin cần thiết về việc vận hành, hoạt động của tổ chức một cách nhanh chóng, dễ dàng để phục vụ cho việc ra các quyết định của công ty.

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GÌ ?

Ngành hệ thống thông tin quản lý là ngành học có sự giao thoa giữa khối ngành kinh tế, quản lý và công nghệ.  Chính vì vậy, học ngành hệ thống thông tin, bạn sẽ không chỉ học những kiến thức về hệ thống thông tin như lập trình, quản lí mạng máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, thiết kế đồ họa,… mà còn được học thêm về những kiến thức liên quan tới tài chính, kinh tế, marketing,… Sau khi ra trường người học có nhiều cơ hội việc làm mở rộng trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hệ thống thông tin quản lý tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định; kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ thông tin, cũng như biết cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn