Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy - Ước mơ, thử thách, chiến thắng tương lai

Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy - Ước mơ, thử thách, chiến thắng tương lai

Tại đây, sinh viên sẽ được thực hành qua tất cả các công việc của một kỹ sư đóng tàu, từ khâu đọc bản vẽ thiết kế, đến khâu phóng dạng, triển khai công nghệ, hàn vỏ tàu

 1. Cơ sở đào tạo
 • Bộ môn Kỹ thuật tàu thuỷ, Khoa Kỹ thuật giao thông, Trường Đại học Nha Trang
 • Địa chỉ:                  02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà
 • Điện thoại:            0258.3832071.
 • Fax:                        0258.3831149
 • Website: www.ntu.edu.vn/khoaktgt/vi-vn/bộmôn/kỹthuậttàuthuỷ.aspx

Toà nhà làm việc và khu thực hành ngành Kỹ thuật tàu thuỷ

 1. Đội ngũ giảng viên

Bộ môn có 10 cán bộ giảng dạy có trình độ cao, bao gồm 02 Phó Giáo sư – Tiến sĩ, 03 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh và 05Thạc sĩ, đã được đào tạo từ các nước có nền đóng tàu phát triển như Hàn Quốc, Nauy, Đài Loan.

 1. Bậc đào tạo và năng lực đào tạo

Hiện nay, Bộ môn đã và đang phụ trách đào tạo các chương trình giáo dục ngành Kỹ thuật tàu thuỷ với số lượng tuyển sinh hàng năm như sau:

 • Từ 3 – 5 nghiên cứu sinh Tiến sĩ.
 • Từ 8 – 15 học viên cao học.
 • Từ 50 – 100 sinh viên bậc đại  học.
 • Từ 30 – 50 sinh viên bậc cao đẳng.
 1. Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Kỹ thuật tàu thuỷ được đầu tư đồng bộ bao gồm:

Phòng thiết kế tàu

Phòng thực hành Công nghệ đóng tàu