Giới thiệu ngành Khoa học hàng hải

Giới thiệu ngành Khoa học hàng hải

Ngành khoa học Hàng hải ra đời bởi sự cộng tác của Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản và Khoa Kỹ thuật Giao thông, với hai chuyên ngành là Điều khiển tàu biểnVận hành máy tàu