Lệ phí xét tuyển và Học phí của trường Đại học Nha Trang

1.Lệ phí xét tuyển  

Lệ phí xét tuyển thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Học phí

2.1 Chương trình chuẩn:

Học phí khoảng 4 – 5 triệu/1 học kỳ, tùy theo số tín chỉ SV đăng ký học.

2.2 Chương trình tiên tiến – chất lượng cao:

Các chương trình song ngữ Anh – Việt; định hướng nghề nghiệp (POHE) – gọi tắt là các chương trình chất lượng cao. Chi phí học tập gấp đôi chương trình chuẩn, khoảng 10 triệu/học kỳ.

Học phí được thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ - CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021”.

Lộ trình tăng học phí (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.