Search

THÔNG BÁO

NGÀNH ĐÀO TẠO

7540101 - Chuyên ngành Khoa học Dinh dưỡng và ẩm thực (new 2024)

7520206 - Kỹ thuật biển (new 2024)

7540101 - Công nghệ thực phẩm

7540105MP - Công nghệ chế biến thuỷ sản Minh Phú - NTU

7540105 - Công nghệ chế biến thuỷ sản 

7520301 - Kỹ thuật hoá học

7810103P - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp - Việt)

7620305 - Quản lý thủy sản

7620303 - Khoa học thủy sản

7420201 - Công nghệ sinh học

7520320 - Kỹ thuật môi trường

7520115 - Kỹ thuật nhiệt

7520114 - Kỹ thuật cơ điện tử

7520201 - Kỹ thuật điện

7520216 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520116 - Kỹ thuật cơ khí động lực

7520103 - Kỹ thuật cơ khí

7510202 - Công nghệ chế tạo máy

7840106 - Khoa học hàng hải

7520122 - Kỹ thuật tàu thủy

7520130 - Kỹ thuật ô tô

7380101 - Luật

7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810201 - Quản trị khách sạn

7480201 - Công nghệ thông tin

7340405 - Hệ thống thông tin quản lý

7310101 - Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản)

7310101 - Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế)

7340101 - Quản trị kinh doanh

7340115 - Marketing

7220201 - Ngôn ngữ Anh

------

7340121 - Kinh doanh thương mại

7580201 - Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng và Chuyên ngành Quản lý xây dựng)

7580205 - Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7620301 - Nuôi trồng thuỷ sản

7580201 - Kỹ thuật xây dựng

7340201 - Tài chính - ngân hàng

7340301 - Kế toán

Video

Video giới thiệu CTĐT đặc biệt tại Trường ĐH Nha Trang

Video giới thiệu CTĐT đặc biệt tại Trường ĐH Nha Trang

VIDEO GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

VIDEO GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG