Search

THÔNG BÁO MỞ CỔNG XÉT TUYỂN CHÍNH THỨC 2024!

 

THÔNG BÁO MỞ CỔNG XÉT TUYỂN CHÍNH THỨC 🔥🔥🔥

TỪ NGÀY 15/4/2024 🔥🔥🔥

 
 ⭐ Thí sinh đã đăng ký Sơ tuyển (bước 1) tiếp tục đăng ký Xét tuyển chính thức (bước 2)! (Sử dụng lại tài khoản đã đăng ký Sơ tuyển)
⭐ Đối với thí sinh chưa đăng ký Sơ tuyển có thể làm đồng thời cả 2 bước Sơ tuyển và Xét tuyển chính thức từ ngày 15/4.
  
Xem danh mục ngành và đăng ký ngay tại link:
 
 

 

  • Chia sẻ

Đề án tuyển sinh

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Trường đại học Nha Trang tuyển sinh Đại học. Thông tin tuyển sinh Đại học của Trường Đại học Nha Trang
Đề án tuyển sinh các năm

Đề án tuyển sinh các năm

Đề án tuyển sinh các năm của Trường Đại học Nha Trang
Giới thiệu trường

Giới thiệu trường

Trường đại học Nha Trang tuyển sinh Đại học. Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng của trường Đại học Nha Trang
Ngành nghề và chỉ tiêu

Ngành nghề và chỉ tiêu

Ngành nghề và chỉ tiêu đào tạo trường đại học Nha Trang. Ngành nghề tuyến sinh thuôc 4 nhóm Kinh tế - Ngoại ngữ, Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ - Thủy sản, Đào tạo chất lượng cao.
Phương thức, đối  tượng, phạm vi TS

Phương thức, đối tượng, phạm vi TS

Trường đại học Nha Trang tuyển sinh Đại học. Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng của trường Đại học Nha Trang
Tuyển sinh liên thông, bằng 2

Tuyển sinh liên thông, bằng 2

Trường Đại học Nha Trang Tuyển sinh liên thông, bằng 2