Thông tin cán bộ tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp

TT Họ và tên Tư vấn ngành nghề Số điện thoại Email liên hệ
1 Cô Nguyễn Thị Lan

Luật kinh tế

Luật

0839 963 636 lannt@ntu.edu.vn
2 Cô Bùi Trần Nữ Thanh Việt

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ sau thu hoạch

Kỹ thuật hóa học

Công nghệ chế biến thủy sản (Chương trình Minh Phú)

0979 234 623 thanhviet@ntu.edu.vn
3 Thầy Bùi Thúc Minh

Kỹ thuật điện

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

0989 712 961 minhbt@ntu.edu.vn
4 Thầy Lê Kim Long

Quản trị kinh doanh

Kinh tế

Kinh doanh thương mại

Marketing

Kinh tế phát triển

Quản trị kinh doanh (chất lượng cao)

0984 080 124 longlk@ntu.edu.vn
5 Thầy Nguyễn Tuấn

Kế toán

Kiểm toán

Kế toán (chất lượng cao)

Tài chính Ngân hàng

Chuyên ngành Công nghệ tài chính

0982 016 910 tuann@ntu.edu.vn
6 Cô Ninh Thị Kim Anh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn (chất lượng cao)

0979 888 929 kimanh@ntu.edu.vn
7 Thầy Ngô Quang Trọng

Công nghệ chế tạo máy

Kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số

0979 182 114 trongnq@ntu.edu.vn
8 Thầy Bùi Chí Thành

Công nghệ thông tin 

Hệ thống thông tin quản lý

Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

0989 639 211 thanhbc@ntu.edu.vn
9 Thầy Lê Hoàng Duy Thuần Ngôn ngữ Anh 0909 489 204 thuanlhd@ntu.edu.vn
10 Thầy Trương Thành Chung

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

0763 223 248 chungtt@ntu.edu.vn
11 Thầy Nguyễn Thanh Tuấn

Khoa học hàng hải

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuât tàu thủy

0916 162 280 nguyenthanhtuan@ntu.edu.vn
12 Cô Ngô Thị Hoài Dương

Kỹ thuật môi trường

Công nghệ sinh học

0914 070 670 hoaiduong@ntu.edu.vn
13 ThầyTrần Văn Hào

Quản lý thủy sản

Khai thác thủy sản

Khoa học thủy sản

0915 839 250 haotv@ntu.edu.vn
14 Cô Nguyễn Thị Thúy

Nuôi trồng thủy sản

Bệnh học thủy sản

Nuôi trồng thủy sản (Chương trình Minh Phú)

0909743745 thuynguyen@ntu.edu.vn