Các hoạt động sau khi hoàn tất thủ tục nhập học

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ CA THI SINH VIÊN K62

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ - ĐỢT 2

XEM DANH SÁCH: Nhấp vào đây

Ngày thi: Chủ nhật, 18/10/2020

Địa điểm thi: Giảng đường G7

Hướng dẫn làm bài thi: http://ntu.edu.vn/pdaotao/ViewTin.aspx?idcd=118&idnews=9745

Chú ý: 

Khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân, bút chì 2B, gôm (tẩy), bút mực hoặc bút bi…

- Xem danh sách ghi nhớ số thứ tự danh sách (STT) mỗi phòng thi, Mã sinh viên, Ca thi (giờ thi)

- Mã số sinh viên (MSSV) đã được ghi trên GIẤY BÁO NHẬP HỌC hoặc trên BIÊN LAI THU HỌC PHÍ.

- Địa điểm thi: Giảng đường G7