HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN

- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TÊN MIỀN NTU.EDU.VN TRÊN CÔNG CỤ GMAIL

(Địa chỉ email của sinh viên vui lòng xem tại Mục "Thông tin sinh viên" tại Hệ thống quản lý học tập sinh viên https://sinhvien.ntu.edu.vn)

 

- HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP SINH VIÊN https://sinhvien.ntu.edu.vn

LƯU Ý CHỌN ĐÚNG HỌC KỲ VÀ NĂM HỌC KHI THỰC HIỆN TRÊN TRANG SINH VIÊN

Hướng dẫn đăng nhập

Video hướng dẫn sử dụng

Sau khi vào giao diện youtube, dưới mục giới thiệu "Share for learn", vui lòng bấm vào chữ "Hiện thêm", các bạn sẽ thấy Video được phân thành các đoạn nhỏ, xem các đoạn theo nhu cầu:

4:18 Xem thời khóa biểu

7:54 Xem thời gian tiết học

11:30 Đăng ký học phần

15:17 Xem lịch thi

17:15 Xem kết quả học tập

21:23 Xem học phí

22:44 Đánh giá học phần

 

- HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN NTU E-LEARNING https://elearning.ntu.edu.vn/

Hướng dẫn đăng nhập: Sử dụng Tài khoản và mật khẩu giống tài khoản ở Hệ thống Sinhvien.ntu.edu.vn

Video hướng dẫn sử dụng

 

- VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

 

- BẢN ĐỒ TRƯỜNG ĐHNT

- THỜI GIAN BIỂU (TIẾT HỌC)

- KHUNG THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NH 2022-2023

- LỊCH HỌC CHÍNH THỨC K64

 

- CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/Van-ban-phap-quy

QUYẾT ĐỊNH Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang
          Số 753/QĐ-ĐHNT, ngày 13/08/2021

- QUYẾT ĐỊNH Quy định đánh giá học phần
          Số 981/QĐ-ĐHNT, ngày 21/09/2021