TRẮC NGHIỆM HỨNG THÚ NGHỀ NGHIỆP HOLLAND

Tính điểm

Trong khuân  khổ chương trình này, xin giới thiệu với bạn một phương pháp test cách tính hứng thú nghề nghiệp HOLLAND. Để thực bài kiểm tra, bạn làm theo các bước sau:

B1- Cộng điểm: Đánh dấu vào những câu trả lời Đúng, nhóm nghề 11,22,33,44,55 nếu đúng thì được cộng 2 điểm, nhóm nghề 1,2,3,4,5 nếu đúng được cộng  điểm. Nếu Sai (không chọn) thì được 0 điểm.

B2 - Kiểm tra kết quả: So sánh tổng điểm của 5 nhóm nghề. Điểm nhóm nghề nào cao nhất thì có nghĩa bạn có ưu thế nhất trong nhóm nghề đó.

KIỂM TRA HỨNG THÚ NGHỀ NGHIỆP

An error has occurred. Error: KIỂM TRA HỨNG THÚ NGHỀ NGHIỆP is currently unavailable.