Search

Tính điểm

Trong khuân  khổ chương trình này, xin giới thiệu với bạn một phương pháp test cách tính hứng thú nghề nghiệp HOLLAND. Để thực bài kiểm tra, bạn làm theo các bước sau:

B1- Cộng điểm: Đánh dấu vào những câu trả lời Đúng, nhóm nghề 11,22,33,44,55 nếu đúng thì được cộng 2 điểm, nhóm nghề 1,2,3,4,5 nếu đúng được cộng 1 điểm. Nếu Sai (không chọn) thì được 0 điểm.

B2 - Kiểm tra kết quả: So sánh tổng điểm của 5 nhóm nghề. Điểm nhóm nghề nào cao nhất thì có nghĩa bạn có ưu thế nhất trong nhóm nghề đó.

KIỂM TRA HỨNG THÚ NGHỀ NGHIỆP

Câu hỏi Nội dung Đúng/Sai Mã ngành
Câu 1 Tôi giao tiếp với người lạ rất thoải mái 5
Câu 2 Tôi hứng thú làm nhiều đồ vật nào đó bằng tay 2
Câu 3 Tôi luôn suy nghĩ sẽ cố gắng làm cho môi trường xung quanh sạch đẹp 1
Câu 4 Hàng ngày, tôi rất chú ý chăm sóc cây trồng, vật nuôi 1
Câu 5 Tôi có thể thường xuyên làm công việc thống kê, tính toán, vẽ hình ảnh 1
Câu 6 Tôi sẵn sằng giúp đỡ các bạn cùng tuổi, các em nhỏ 5
Câu 7 Tôi có thể giúp người lớn chăm sóc súc vật, cây trồng một cách vui vẻ 1
Câu 8 Tôi rất ít mắc lỗi trong công việc viết văn hay một vài văn bản ngắn khác 3
Câu 9 Những sản phẩm tự tay tôi làm trong lúc rỗi thường làm cho nhiều người thích thú đặc biệt bạn bè của tôi 22
Câu 10 Nhiều người cho rằng tôi có năng lực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật 44
Câu 11 Tôi thích đọc sách báo nói về thế giới động vật, thực vật 1
Câu 12 Tôi tích cực tham gia hoạt động văn nghệ, tự biên, tự diễn 4
Câu 13 Tôi thích đọc các tài liệu về thiết bị và vận hành máy 3
Câu 14 Tôi có thể suy nghĩ khá lâu để giải các bài toán khó 33
Câu 15 Tôi dễ dàn xếp các mối bất hòa giữa bạn bè tôi hoặc giữa các em nhỏ với nhau 55
Câu 16 Nhiều người nhận xét rằng tôi có năng lực kỹ thuật 22
Câu 17 Kết quả hoạt động văn hóa văn nghệ của tôi được nhiều người không quen biết cũng khen ngợi 44
Câu 18 Rất nhiều người đánh giá rằng tôi có thể làm việc với những đối tượng sinh vật 11
Câu 19 Rất nhiều người thừa nhận tôi là người trình bày ý tưởng, diễn đạt bằng bài Viết rất mạch lạc, sáng sủa, sạch sẽ 33
Câu 20 Hầu như tôi rất ít cãi nhau với người khác 55
Câu 21 Những kết quả sáng tạo kỹ thuật của tôi được nhiều người không quen biết chấp nhận, ủng hộ động viên 2
Câu 22 Tôi học ngoại ngữ khá dễ dàng 3
Câu 23 Tôi thường giúp đỡ cả những người không quen biết 55
Câu 24 Tôi hứng thú học và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật 4
Câu 25 Tôi thích thú khám phá và tác độngđể thay đổi sự lớn lên của cây cỏ, thực vật 1
Câu 26 Tôi thích tháo lắp những máy móc, thiết bị nếu có điều kiện 2
Câu 27 Tôi thường thành công trong việc thuyết phục bạn bè mình hoặc những em nhỏ thực hiện một kế hoạch nào đó cho nó hớp lý 4
Câu 28 Tôi thường quan sát cây cỏ, con vật 1
Câu 29 Tôi thường đọc những sách báo mà có người cho là ”rất chán”, “buồn tẻ”. 3
Câu 30 Tôi thích tìm hiểu những bí mật trong tay nghề của những người làm nghệ thuật và bắt chước họ làm thử 4