Tổ chức tuyển sinh năm 2021

6.1. Đối với 2 phương thức sử dụng

- Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

- Điểm đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2021

a) Thời hạn đăng ký: trước ngày 09/8/2021

b) Cách thức nộp hồ sơ: TS đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến (online) tại Website: https://xettuyen.ntu.edu.vn/

 

6.2. Đối với phương thức học bạ theo xét đặc cách tốt nghiệp

a) Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 31/8/2021

b) Cách thức nộp hồ sơ: TS đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến (online) tại Website: https://xettuyen.ntu.edu.vn/

 

6.3. Đối với phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo hình thức riêng của Trường

a) Thời hạn đăng ký: trước ngày 09/8/2021

b) Cách thức nộp hồ sơ: TS chọn một trong hai cách cụ thể sau:

- Cách 1: TS nộp hồ sơ qua đường bưu điện về Phòng Đào tạo Đại học – Trường Đại học Nha Trang. Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Cách 2: TS gửi email bản chụp, scan hồ sơ về email: tuyensinh@ntu.edu.vn

c) Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định;

- Bản photo công chứng học bạ THPT gửi qua được bưu điện; hoặc bản chụp, scan màu nếu gửi qua email;

- Bản photo công chứng Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chứng nhận theo quy định tuyển sinh riêng gửi qua đường bưu điện; hoặc bản chụp, scan hồ sơ về email: tuyensinh@ntu.edu.vn (Các giấy tờ theo mục 4. Chi tiết về đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển);

- Lệ phí xét tuyển theo quy định.