Giới thiệu trường Đại học Nha Trang

Tên trường:

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Nha Trang

Tên tiếng Anh: Nha Trang University

Trường Đại học Nha Trang, trước 2006 là Trường Đại học Thủy sản, được thành lập từ năm 1959. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ quản lý kinh tế kỹ thuật có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ đa lĩnh vực phục vụ cộng đồng. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nha Trang đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ cho cả nước và quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực thủy, hải sản.

Trường Đại học Nha Trang

Sứ mạng:

Đào tạo nhân lực trình độ cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Tầm nhìn:

Đến năm 2030 là trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.

Địa chỉ trụ sở của Trường:

  • Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.
  • Điện thoại: 0258.3831148
  • Fax: 0258. 3831147
  • Website: http://www.ntu.edu.vn

Địa chỉ đơn vị phụ trách tuyển sinh: Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Nha Trang