Search

Tài chính

Tài chính

Năm 2021

- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 130 tỷ (năm 2021).

- Tổng chi phí trung bình 1 sinh viên/năm liền trước năm tuyển sinh: khoảng 10 triệu/năm

- Chi phí đối với chương trình đào tạo tiên tiến – chất lượng cao (định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt): khoảng 20 triệu/năm./.    

Năm 2020

- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 130 tỷ (năm 2020)

- Chi phí trung bình 1 sinh viên/năm liền trước năm tuyển sinh: 10 triệu/năm

- Chi phí đối với chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt: 20 triệu/năm./.   

Năm 2019

- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 130 tỷ (năm 2019)

- Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm liền trước năm tuyển sinh: 10 triệu/năm

- Học phí đối với chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt: 20 triệu/năm./.