Liên thông - Văn bằng 2 (Đại học chính quy - Vừa làm vừa học)

1. Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy đối với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, đại học

1.2. Phạm vi tuyển sinh

       Tuyển sinh toàn quốc

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Bảng 13. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

1

Từ ĐH trở lên

7220201_B

Ngôn ngữ Anh

30

2

Từ CĐ lên ĐH

7520130_C

Kỹ thuật ô tô

40

3

Từ CĐ lên ĐH

7480201_C

Công nghệ thông tin

40

4

Từ CĐ lên ĐH

7520201_C

Kỹ thuật điện

40

5

Từ CĐ lên ĐH

7340301_C

Kế toán

30

6

Từ CĐ lên ĐH

7340101_C

Quản trị kinh doanh

30


 

2.5.  Tổ chức tuyển sinh

- Thời gian: 07/2022  - 09/2022 (đợt 1) và 12/2022  - 02/2023 (đợt 2)

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Hồ sơ đăng ký:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

+ 3 ảnh 3x4

+ Văn bằng tốt nghiệp cao nhất

+ Bảng điểm tốt nghiệp

+ Giấy khai sinh

- Địa chỉ nộp hồ sơ:

+ Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Nha Trang. Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

+ Điện thoại: 0258.383148

 

2. Tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng hoặc đại học.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Hình thức vừa làm vừa học

Chỉ tiêu

1

Từ đại học trở lên (bằng 2)

400

2

Từ trung cấp, cao đẳng lên đại học

400

3

Vừa làm vừa học (4 năm)

60

 

2.4. Tổ chức tuyển sinh

-  Thời gian dự kiến xét tuyển:

                 + Đợt 1: tháng 6-8/2022

                 + Đợt 2: tháng 10-12/2022.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Hồ sơ đăng ký:

     + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

     + 3 ảnh 2x3

     + Văn bằng tốt nghiệp cao nhất

     + Bảng điểm tốt nghiệp

     + Giấy khai sinh

- Địa chỉ nộp hồ sơ:

     + Trung tâm Đào tạo và Bồi Dưỡng, Trường Đại học Nha Trang

     + Phòng 304 toà nhà đa năng, Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

     + Điện thoại: 0258.2220913