Search

Ngành Quản trị Khách sạn

Chương trình Quản trị Khách sạn theo định hướng ứng dụng là chương trình đại học định hướng ứng dụng với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng theo nhu cầu xã hội. Chương trình đào tạo theo phương châm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết và đào tạo thực hành tại các tổ chức, doanh nghiệp, trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Chương trình đào tạo tăng khả năng cam kết với doanh nghiệp.

Sinh viên theo học chương trình này được nâng cao về kiến thức, kỹ năng và khả năng ngoại ngữ, được cam kết làm việc tại các khách sạn 4 sao trở lên. Các môn học chuyên ngành được đào tạo bằng tiếng Anh để nâng cao khả năng ngoại ngữ. Trong quá trình học, sinh viên được đi tham quan doanh nghiệp, được gặp gỡ các chuyên gia và các diễn giả chuyên ngành.

Trong 4 năm học, sinh viên được đi thực tập 2 đợt vào cuối năm học thứ Hai và thứ Tư. Riêng với năm thứ Tư, sinh viên được đi thực tập Nghề nghiệp 3 tháng tại Hà Nội (Lần 1) và thực tập Quản lý tại Nha Trang (Lần 2). Ngoài ra, sinh viên luôn có cơ hội được đi làm công nhật hoặc thực tập vào dịp hè tại các khách sạn 4 sao, 5 sao và các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

  • Ngày cập nhật: 14/02/2023
  • Ngày đăng: 14/02/2023
In nội dung