DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2021

  • 10/08/2021
TT Họ và tên Nữ Ngày sinh CMND Số ĐT Ngành Đối tượng xét
1 Triệu Thị Kim Cúc Nữ 1/2/2002     Marketing Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
2 Hứa Hữu Châu Thiều Nam 8/9/2002   0786016409 Công nghệ sinh học Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
3 Ksor H'Rút Nữ 7/11/2002   0886552348 Công nghệ sinh học Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
4 Đinh Nhật Giăng Nam 18/02/2002   0376257731 Công nghệ sinh học Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
5 Nay Hinh Nam 17/05/2002   0366760427 Công nghệ sinh học Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
6 H Gái Adrơng Nữ 15/04/2001   0384815571 Quản trị dịch vụ DL và LH Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
7 Bùi Thảo Vy Nữ 1/11/1998 225908443 0905271739 Luật Tuyển thẳng theo ĐATS
8 Sử Chấn Minh Châu Nữ 21/11/2003 225958286 0982078719 Kỹ thuật hóa học Tuyển thẳng theo ĐATS
9 Võ Trịnh Cát Tường Nữ 8/1/2003 225953759 0935934134 Ngôn ngữ Anh Tuyển thẳng theo ĐATS
10 Nguyễn Yến Nhi Nữ 30/07/2002 225924413 0822199719 Quản trị kinh doanh (Song ngữ Anh - Việt) Tuyển thẳng theo ĐATS
11 Phạm Thành Phước Nam 8/2/2003 225958278 0772453383 Công nghệ thông tin (Song ngữ Anh – Việt) Tuyển thẳng theo ĐATS
12 Nguyễn Văn Huy Nam 26/05/2003 225958234 0333023637 Kế toán Tuyển thẳng theo ĐATS
13 Trần Thị Hương Giang Nữ 6/2/2003 34303006360 0333471675 Quản trị khách sạn Tuyển thẳng theo ĐATS
14 Nguyễn Mai Tuấn Dũng Nam 17/10/2003 225945835 0866763878 Kinh doanh thương mại Tuyển thẳng theo ĐATS
15 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 6/9/2003 225951936 0903561738 Luật Tuyển thẳng theo ĐATS
16 Phùng Nguyên Thành Nam 23/02/2003 225933824 0382576868 Ngôn ngữ Anh Tuyển thẳng theo ĐATS
17 Nguyễn Phạm Băng Băng Nữ 25/10/2003 225825714 0914964548 Hệ thống thông tin quản lý Tuyển thẳng theo ĐATS
18 Chu Thị Quỳnh Thư Nữ 14/11/2003 225944342 0393752802 Công nghệ thông tin Tuyển thẳng theo ĐATS
19 Nguyễn Thanh Họa Mi Nữ 23/01/2003 56203001508 0342184709 Ngôn ngữ Anh Tuyển thẳng theo ĐATS
20 Trần Minh Hiếu Nữ 31/12/2003 225938999 0966439339 Ngôn ngữ Anh Tuyển thẳng theo ĐATS
21 Lý Minh Quân Nam 24/05/2003 225828808 0886423670 Ngôn ngữ Anh Tuyển thẳng theo ĐATS