TB Danh sách thí sinh được Tuyển thằng và ưu tiên xét tuyển hệ đại học năm 2020

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại Ngành - NV1 Ghi chú
1 Ksor H’ Bluôt 12/04/2001 Nữ 035 656 3239 Kế toán Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
2 Dương Thị Quý 15/07/2001 Nữ 083 324 9140 Ngôn ngữ Anh Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
3 Bùi Thị Vân Anh 14/01/2002 Nữ 096 292 4378 Quản trị DVDL & LH Tuyển thẳng theo ĐATS
4 Giáp Bảo Hân 14/07/2002 Nữ 078 278 2405 Ngôn ngữ Anh Tuyển thẳng theo ĐATS
5 Nguyễn Hồ Minh Phúc 23/04/2002 Nam 076 355 0151 Ngôn ngữ Anh Tuyển thẳng theo ĐATS
6 Nguyễn Hoàng Phúc 05/04/2002 Nam 038 319 0763 Quản trị khách sạn (song ngữ Anh – Việt) Tuyển thẳng theo ĐATS
7 Huỳnh Phạm Thúy Vy 01/05/2001 Nữ 098 413 0003 Ngôn ngữ Anh Ưu tiên XT theo Quy chế TS

 Xem Quyết định tại đây