Thông báo Tuần sinh hoạt công dân K63

  • 27/09/2021

 

TT

Ngày

Nội dung

Thời gian

Địa chỉ tham gia lớp học

1

28/9

(Thứ 3)

* Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt sinh viên

+ Gặp gỡ sinh viên

+ Giới thiệu về Trường

* Chuyên đề Công tác Sinh viên:

+ Thăm hỏi, động viên ổn định tâm lý cho sinh viên bị tác động bởi dịch bệnh kéo dài, việc nhập học, học trực tuyến.

+ Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt các quy định của Trường (Quy chế CTSV, Quy chế Rèn luyện, Quy tắc ứng xử của người học, quy tắc ứng xử trên không gian mạng, văn hóa học đường,…)

+ Đảm bảo các quyền lợi chế độ chính sách

+ Động viên sinh viên vượt qua áp lực kinh tế trong tình hình dịch bệnh

+ Nhà trường đồng hành với sinh viên

+ Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các chính sách hỗ trợ sinh viên.

+ Các hoạt động phong trào, trải nghiệm cuộc sống gắn kết sinh viên với Nhà trường.

+ Hướng dẫn phổ biến cho sinh viên Quy định học phí, nguyên tắc, điều kiện, quy trình cho sinh viên về nộp học phí qua tài khoản

+ Trao đổi

(7h30 – 8h00)

 

 

(8h00 – 11h00)

 

 

Truy cập tài khoản facebook

www.facebook.com/nhatranguniversity

2

29/9

(Thứ 4)

* Chuyên đề Công tác Đào tạo

+ Giới thiệu về chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên nắm được các quy định trong đào tạo (Quy chế đào tạo, quy định đánh giá học phần, …)

+ Hướng dẫn sinh viên về chương trình đào tạo, kế hoạch, tổ chức đào tạo

+ Hướng dẫn sử dụng NTU E-LEARNING

+ Trao đổi

(7h30 – 11h00)

Truy cập tài khoản facebook

www.facebook.com/nhatranguniversity

3

30/9

(Thứ 5)

* Chuyên đề Công tác Thư viện

+ Giới thiệu thư viện, nguồn tài nguyên thư viện.

+ Hướng dẫn cách sử dụng, cách khai thác thư viện số.

+ Trao đổi

(7h30 – 11h00)

Truy cập tài khoản facebook

www.facebook.com/nhatranguniversity

4

Các khoa/viện gặp mặt sinh viên khóa 63; khai giảng khóa học

Thời gian từ 01/10 đến 10/10, lịch cụ thể của từng khoa, viện sẽ thông báo đến sinh viên qua email.

 

Thời gian học những nội dung này Nhà trường thông báo sau

- Nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII, Các nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức  phong cách Hồ Chí Minh…

- Chủ quyền biển, đảo, chiến lược biển của Việt Nam, Luật Biển Việt Nam.

- Thông tin tuyên truyền: các văn bản luật; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua.

- Các chuyên đề về phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

- Hoạt động tham quan ngoại khóa.