TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ K63

  • 05/10/2021

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ K63

- QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
          Số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018

- QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ thứ hai cho SV ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nha Trang
          Số 507/QĐ-ĐHNT, ngày 17/05/2019

- THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN KHÓA 63: Số 611/TB-ĐHNT ngày 30/9/2021
          1. Tất cả sinh viên Khóa 63 (trừ SV ngành Ngôn ngữ Anh và các trường hợp được miễn, bảo lưu theo quy định) bắt buộc phải học một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Hàn từ học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.
          2. Sinh viên Khóa 63 có kết quả môn Tiếng Anh trong đăng ký xét tuyển vào Trường tùy theo mức độ sẽ tham gia học các học phần tiếng Anh như sau:

TT

Điểm tiếng Anh

Miễn học

Học phần phải học

TS dự thi tốt nghiệp THPT

TS đặc cách tốt nghiệp

1

Dưới 4,0 điểm

Dưới 5,0 điểm

Không

Từ tiếng Anh A1

2

Từ 4,0 đến dưới 5,5 điểm

Từ 5,0 đến dưới 6,5 điểm

Đạt A1

Từ tiếng Anh A2.1

3

Từ 5,5 đến dưới 6,5 điểm

Từ 6,5 đến dưới 7,5 điểm

Đạt A1; A2.1

Từ tiếng Anh A2.2

4

Từ 6,5 trở lên

Từ 7,5 trở lên

Đạt A1; A2.1; A2.2

Từ tiếng Anh B1.1


          3. Nếu sinh viên không học tiếng Anh, phải học một ngoại ngữ khác từ: Tiếng Trung A1, hoặc tiếng Nga A1, hoặc tiếng Nhật A1, hoặc tiếng Pháp A1, hoặc tiếng Hàn A1.

- DANH SÁCH K63 CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC MIỄN HỌC HOẶC PHẢI HỌC THEO CHUẨN NGOẠI NGỮ

(nếu chưa rõ xin liên hệ: Thầy Ánh - 0903593859 - tronganh@ntu.edu.vn)

Căn cứ theo chuẩn Ngoại ngữ nhà trường sẽ xếp lớp học tương ứng.