Video hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng 2021

  • 30/08/2021

Từ ngày 29-8 đến 17h ngày 05-9-2021, thí sinh sẽ chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Thí sinh cần lưu ý đăng nhập bằng: Số CMND (lưu ý số CMND là số CMND hoặc mã định danh khi thí sinh đăng ký dự thi).

Mật khẩu để đăng nhập hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì có thể xin cấp lại.

Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển: https://thituyensinh.vn/

Xem video tại đây: https://tuoitre.vn/video-huong-dan-dieu-chinh-nguyen-vong-dang-ky-xet-tuyen-truc-tuyen-20210825193212962.htm