Search

📣 Hướng dẫn Thí sinh đăng ký Xét tuyển đại học năm 2022 - Bộ Giáo dục Đào tạo

File Thông tin mốc thời gian đăng ký Xét tuyển đại học năm 2022

File Hướng dẫn chi tiết thao tác trên Hệ thống 

  • Chia sẻ

Đề án tuyển sinh