TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRANG TIN TUYỂN SINH

02 Nguyen Dinh Chieu, Vinh Tho, Nha Trang, Khanh Hoa

02583 831 149 tuyensinh@ntu.edu.vn

  • THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 2018

  • THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 2018

  • ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐH CHÍNH QUY 2018 - ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA

  • Điểm trúng tuyển ĐH CĐ năm 2018 - Xét bằng học bạ

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh trên toàn quốc.

Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Nha Trang sử dụng 03 phương thức xét tuyển:

a. Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo tổ hợp xét tuyển ở Bảng 3.

b. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở THPT (học bạ) theo tổ hợp xét tuyển ở Bảng 3.

c. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hiện hành.

Tổ hợp xét tuyển sử dụng trong năm 2018

 

THỨ TỰ

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

2

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

4

C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý

5

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

6

D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

7

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

8

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

9

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

10

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

11

D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN TUYỂN SINH CÁC ĐỢT BỔ SUNG TRONG NĂM

  • Tuyển sinh bổ sung đợt 1: thời gian từ 31/7 đến 15/8/2018.
  • Tuyển sinh bổ sung đợt 2: thời gian từ 15/8 đến 30/8/2018.
  • Tuyển sinh bổ sung đợt 3: thông báo sau.