THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Mã tuyển sinh: TSN - Chỉ tiêu: 3.600

WEBSITE ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: https://xettuyen.ntu.edu.vn/

Phương thức xét tuyển

Xét tuyển theo 1 trong 4 phương thức:

-    PT1 : Xét tuyển dựa vào Điểm thi THPT Quốc gia năm 2022;

-    PT2: Xét tuyển dựa vào Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022;

-    PT3: Xét tuyển dựa vào Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2022;

-    PT4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo hình thức riêng của Trường và theo quy chế của BGD&ĐT.