THÔNG BÁO Điểm điều kiện tiếng Anh theo phương thức Điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022

THÔNG BÁO Điểm điều kiện tiếng Anh theo phương thức Điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022

Ngành Công nghệ sinh học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục  của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngành Công nghệ sinh học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TB Điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy  bằng Điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022

TB Điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy bằng Điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022