Trường Đại học Nha Trang Tổ chức tư vấn hướng nghiệp trực tuyến vào đầu tháng 4

 • 30/03/2021
 • 1496

LỰA CHỌN NGÀNH HỌC LÝ TƯỞNG NHỜ THUYẾT CON NHÍM

 • 12/01/2021
 • 2569

CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN PT1 ĐIỂM THI THPT 2020

 • 12/11/2020
 • 17247

TB XÉT TUYỂN BỔ SUNG PT1 ĐIỂM THI THPT 2020

 • 12/11/2020
 • 2897

TB ĐIỂM SÀN PHƯƠNG THỨC 1 ĐIỂM THI TN THPT NĂM 2020

 • 12/11/2020
 • 3086

CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2020 - ĐỢT 2

 • 12/11/2020
 • 2923

TB ĐIỂM SÀN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐỢT 3

 • 18/09/2020
 • 1286

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1

 • 17/09/2020
 • 1340

TB Danh sách thí sinh được Tuyển thằng và ưu tiên xét tuyển hệ đại học năm 2020

 • 15/09/2020
 • 975