TB Danh sách thí sinh được Tuyển thằng và ưu tiên xét tuyển hệ đại học năm 2020

Trường Đại học Nha Trang thông báo danh sách thí sinh được Tuyển thằng và ưu tiên xét tuyển hệ đại học năm 2020

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành - NV1 Ghi chú
1 Ksor H’ Bluôt 12/04/2001 Nữ Kế toán Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
2 Dương Thị Quý 15/07/2001 Nữ Ngôn ngữ Anh Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
3 Bùi Thị Vân Anh 14/01/2002 Nữ Quản trị DVDL & LH Tuyển thẳng theo ĐATS
4 Giáp Bảo Hân 14/07/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh Tuyển thẳng theo ĐATS
5 Nguyễn Hồ Minh Phúc 23/04/2002 Nam Ngôn ngữ Anh Tuyển thẳng theo ĐATS
6 Nguyễn Hoàng Phúc 05/04/2002 Nam Quản trị khách sạn (song ngữ Anh – Việt) Tuyển thẳng theo ĐATS
7 Huỳnh Phạm Thúy Vy 01/05/2001 Nữ Ngôn ngữ Anh Ưu tiên XT theo Quy chế TS

 Xem Quyết định tại đây

CÔNG BỐ ĐIỂM SÀN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2020

Bài viết trước

CÔNG BỐ ĐIỂM SÀN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2020
TB ĐIỂM SÀN PHƯƠNG THỨC 1 ĐIỂM THI TN THPT NĂM 2020

Bài viết tiếp theo

TB ĐIỂM SÀN PHƯƠNG THỨC 1 ĐIỂM THI TN THPT NĂM 2020

BÀI VIẾT LIÊN QUAN