Search

Phương thức tuyển sinh đại học - Năm 2020

Đối với trình độ đại học, năm 2020 Nhà trường xét tuyển theo 4 phương thức

THÔNG TIN TUYỂN SINH - NĂM 2020

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia xét tuyển vào đại học theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh

Mã tuyển sinh: TSN

Phạm vi: Tuyển sinh trên toàn quốc

Tổng chỉ tiêu: 3.500 chỉ tiêu đại học

3. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển theo một trong 4 phương thức:

  1. Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT năm 2020.
  2. Xét tuyển dựa vào điểm xét tốt nghiệp THPT 2020.
  3. Xét tuyển dựa vào điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM năm 2020.
  4. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo hình thức riêng của Trường và theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

4. Điều kiện nhận ĐKXT; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm xét tốt nghiệp năm 2020

Sử dụng khoảng 30% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả các ngành dựa vào điểm xét tốt nghiệp. 

b. Đối với phương thức sử dụng điểm thi THPT năm 2020

Sử dụng tối đa 40% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả các ngành đào tạo theo phương thức này, sẽ bổ sung điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển khi có kết quả thi THPT năm 2020.

c. Đối với phương thức xét tuyển điểm Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP. HCM năm 2020

Sử dụng tối đa 25% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả ngành đào tạo.

d. Đối với phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Sử dụng tối đa 5% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả các ngành đào tạo theo các hình thức tuyển thẳng, ưu tiên tuyển thẳng, cụ thể:

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo phương thức riêng của Trường Đại học Nha Trang.

=> Nhà trường không sử dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.

 

 

 

  • Chia sẻ

Bài tiếp tiếp theo

TB Kết quả xét tuyển Liên thông và Bằng 2 - Đợt 2 năm 2019

Danh mục tin