DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG - 2021

 • 10-08-2021
 • /
 • Quỳnh Như
 • 3553
 • TIN TỨC TUYỂN SINH
DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG - 2021

DANH SÁCH TUYỂN THẲNG

NĂM 2021

 

I/ DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH

 VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2021

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày sinh

Dân tộc

Ngành

Đối tượng xét

1

Triệu Thị Kim Cúc

Nữ

01/02/2002

Tày

Marketing

Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh

2

Hứa Hữu Châu Thiều

Nam

08/09/2002

Chăm

Công nghệ sinh học

Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh

3

Ksor H'Rút

Nữ

07/11/2002

Jrai

Công nghệ sinh học

Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh

4

Đinh Nhật Giăng

Nam

18/02/2002

Hrê

Công nghệ sinh học

Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh

5

Nay Hinh

Nam

17/05/2002

Jrai

Công nghệ sinh học

Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh

6

H Gái Adrơng

Nữ

15/04/2001

Ê Đê

Quản trị dịch vụ DL và LH

Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh

 

II/ DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2021

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày sinh

Ngành

Đối tượng xét

 1.  

Bùi Thảo Vy

Nữ

01/11/1998

Luật

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Sử Chấn Minh Châu

Nữ

21/11/2003

Kỹ thuật hóa học

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Võ Trịnh Cát Tường

Nữ

08/01/2003

Ngôn ngữ Anh

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Nguyễn Yến Nhi

Nữ

30/07/2002

Quản trị kinh doanh (Song ngữ Anh - Việt)

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Phạm Thành Phước

Nam

08/02/2003

Công nghệ thông tin (Song ngữ Anh – Việt)

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Nguyễn Văn Huy

Nam

26/05/2003

Kế toán

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Trần Thị Hương Giang

Nữ

06/02/2003

Quản trị khách sạn

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Nguyễn Mai Tuấn Dũng

Nam

17/10/2003

Kinh doanh thương mại

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Nguyễn Hoàng Lâm

Nam

06/09/2003

Luật

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Phùng Nguyên Thành

Nam

23/02/2003

Ngôn ngữ Anh

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Nguyễn Phạm Băng Băng

Nữ

25/10/2003

Hệ thống thông tin quản lý

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Chu Thị Quỳnh Thư

Nữ

14/11/2003

Công nghệ thông tin

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Nguyễn Thanh Họa Mi

Nữ

23/01/2003

Ngôn ngữ Anh

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Trần Minh Hiếu

Nữ

31/12/2003

Ngôn ngữ Anh

Tuyển thẳng theo ĐATS

 1.  

Lý Minh Quân

Nam

24/05/2003

Ngôn ngữ Anh

Tuyển thẳng theo ĐATS

 

Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 2021 (NEW)

Bài viết trước

Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 2021 (NEW)
TB Điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy bằng Điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022

Bài viết tiếp theo

TB Điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy bằng Điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022

Bài viết liên quan

TB Điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy bằng Điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022
20/04/2022

TB Điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy bằng Điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022

Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển năm 2022
07/04/2022

Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển năm 2022

Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (NEW)
30/03/2022

Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (NEW)