Search

Danh sách trúng tuyển - PT xét tuyển thẳng năm 2022

Danh sách trúng tuyển - PT xét tuyển thẳng năm 2022

DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 848 /QĐ-ĐHNT, ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

Xem Quyết định tại đây: https://tinyurl.com/dstuyenthang2022

TT

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Trường THPT theo học

Đối tượng xét tuyển

Ngành xét tuyển

Ghi chú

 1.  

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nữ

11/01/1998

THPT Chuyên Hùng Vương

1

Nuôi trồng thủy sản

HS giỏi 3 năm - Trường Chuyên

 1.  

Nguyễn Phúc Thịnh

Nam

13/11/2004

TH Thực hành Sài Gòn

3

Công nghệ sinh học

IELTS đạt 7.5

 1.  

Nguyễn Phước Thọ

Nam

23/06/2004

THPT Hà Huy Tập

3

Công nghệ thông tin

IELTS đạt 6.5

 1.  

Lâm Mỹ Hoàng

Nữ

08/05/2003

THPT Tân Châu

3

Công nghệ thông tin

IELTS đạt 5.5

 1.  

Nguyễn Lữ Quốc Hưng

Nam

19/02/2004

THPT Nguyễn Văn Trỗi

3

Công nghệ thông tin

IELTS đạt 6.5

 1.  

Nguyễn Thanh Nhã

Nam

03/01/2004

THPT Phan Bội Châu

3

Công nghệ thông tin - CLC

IELTS đạt 5.5

 1.  

Nguyễn Hào Kiệt

Nam

25/10/2004

THPT Thái Phiên

3

Kinh doanh thương mại

IELTS đạt 6.0

 1.  

Hồ Sơn Trường

Nam

05/7/2004

THPT Lý Tự Trọng

3

Kỹ thuật điện

TOEIC QT đạt 810

 1.  

Võ Đăng Khoa

Nam

27/01/2004

THPT Nguyễn Văn Trỗi

3

Luật

IELTS đạt 6.5

 1.  

Nguyễn Khắc Thanh Tùng

Nam

12/07/2004

THPT Chuyên Lê Quý Đôn

3

Ngôn ngữ Anh

IELTS đạt 8.0

 1.  

Võ Văn Thiên Phúc

Nam

28/01/2004

THPT Phan Bội Châu

3

Ngôn ngữ Anh

IELTS đạt 6.0

 1.  

Tôn Nữ Phương Thùy

Nữ

01/10/2004

THPT Nguyễn Văn Trỗi

3

Ngôn ngữ Anh

IELTS đạt 6.0

 1.  

Bùi Đinh Khánh Hà

Nữ

27/01/2004

THPT Phạm Văn Đồng

3

Ngôn ngữ Anh

IELTS đạt 6.0

 1.  

Nguyễn Ngọc Minh Trang

Nữ

19/01/2004

THPT Phạm Văn Đồng

3

Ngôn ngữ Anh

IELTS đạt 6.0

 1.  

Trần Phú Hưng

Nam

28/06/2004

THPT Nguyễn Trãi

3

Ngôn ngữ Anh

IELTS đạt 6.5

 1.  

Nguyễn Đặng Nguyệt Minh

Nữ

24/09/2004

THPT Lý Tự Trọng

3

Ngôn ngữ Anh

IELTS đạt 7.5

 1.  

Nguyễn Hoàng Hào

Nam

15/7/2004

THPT Chuyên Lê Quý Đôn

3

Ngôn ngữ Anh

IELTS đạt 7.5

 1.  

Nguyễn Trần Tiểu Thiên

Nữ

03/04/2004

THPT Nguyễn Văn Trỗi

3

Ngôn ngữ Anh

IELTS đạt 7.0

 1.  

Cao Minh Hoàng

Nam

02/10/2004

THPT Duy Tân

3

Quản trị dịch vụ du lịch và LH

IELTS đạt 5.5

 1.  

Trần Minh Khang

Nam

28/05/2004

THPT Hà Huy Tập

3

Quản trị khách sạn - POHE

IELTS đạt 6.0

 1.  

Nguyễn Từ Thiền Quyên

Nữ

26/08/2004

THPT Xuân Phương

3

Quản trị khách sạn - POHE

IELTS đạt 7.0

 1.  

Trần Phương Duy Tiên

Nữ

22/03/2004

THPT Chuyên Lê Quý Đôn

3

Quản trị kinh doanh - CLC

IELTS đạt 7.5

 1.  

Ngô Nguyễn Hà Trang

Nữ

03/11/1999

THPT Lý Tự Trọng

ƯT XT

Quản trị kinh doanh

TOEIC QT đạt 630

 1.  

Nguyễn Thị Tân

Nữ

24/032004

THPT Nguyễn Bá Ngọc

ƯT XT

Kỹ thuật môi trường

Vào vòng BK cuộc thi MTX

 

 

 

 • Chia sẻ

Bài viết trước

Phương thức tuyển sinh đại học - Năm 2020

Bài tiếp tiếp theo

Giới thiệu ngành Công nghệ sinh học - Trường Đại học Nha Trang

Danh mục tin