Search

THÔNG BÁO THÍ SINH ĐÓNG LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ KÊ KHAI THÔNG TIN

Yêu cầu kê khai thông tin bắt buộc (Đối với thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT) thuộc 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Thí sinh đăng ký bằng Phương thức Điểm Xét tốt nghiệp THPT (thang điểm 10)

Trường hợp 2: Thí sinh đăng ký bằng Phương thức Điểm ĐGNL trên hệ thống của Bộ (không thuộc danh sách trúng tuyển sớm mà trường đã thông báo)

Thời gian đóng lệ phí và kê khai thông tin: Từ ngày 22/8 - 30/8/2022

Link đóng tiền và kê khai thông tin: https://xettuyen.ntu.edu.vn/

THÔNG BÁO

THÍ SINH ĐÓNG LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ KÊ KHAI THÔNG TIN

TRÊN HỆ THỐNG XÉT TUYỂN RIÊNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Trường ĐH Nha Trang thông báo thí sinh đóng lệ phí xét tuyển và kê khai thông tin trên hệ thống xét tuyển riêng của Trường ĐHNT: https://xettuyen.ntu.edu.vn/  

Thời gian đóng lệ phí xét tuyển và kê khai thông tin: Từ ngày 22/8 – 30/8/2022

Yêu cầu kê khai thông tin bắt buộc (Đối với thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT) thuộc 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Thí sinh đăng ký bằng Phương thức Điểm Xét tốt nghiệp THPT (thang điểm 10)

Trường hợp 2: Thí sinh đăng ký bằng Phương thức Điểm ĐGNL trên hệ thống của Bộ (không thuộc danh sách trúng tuyển sớm mà trường đã thông báo)

Lưu ý:

- Trường hợp Thí sinh đăng ký bằng phương thức điểm Thi THPT Quốc gia (tổ hợp 3 môn)thí sinh đóng trên Hệ thống của Bộ GDĐT (https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/), và thí sinh không cần đóng lệ phí và kê khai thông tin tại website trường… Các trường hợp này thí sinh chỉ cần đợi Thông báo kết quả xét tuyển.

- Trường hợp Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm (bằng Phương thức Điểm ĐGNL) thì không cần đóng lệ phí và kê khai thông tin tại website trường… Các trường này thí sinh chỉ cần đợi Thông báo nhập học.

 

Hướng dẫn kê khai thông tin:

1) Bước 1: Đăng ký tài khoản và Đăng nhập

2) Bước 2: Nhập điểm và upload ảnh chụp giấy chứng nhận điểm

3) Bước 3: Đăng ký nguyện vọng

4) Bước 4: Hoàn tất đăng ký

5) Bước 5: Đóng lệ phí xét tuyển online (sử dụng cổng thanh toán Viettel Money hoặc VNPT Pay). Nếu thí sinh không thể đóng lệ phí online, vui lòng nộp tiền mặt trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Nha Trang.

Sau khi hoàn tất đăng ký và nộp lệ phí, Nhà trường sẽ kiểm tra giấy chứng nhận điểm và đưa hồ sơ vào xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển, Nhà trường cập nhật kết quả lên Bộ GDĐT thể thí sinh tham gia lọc ảo.

1. Phương thức Điểm Xét tốt nghiệp năm 2022 (thang 10): nhập điểm điểm thi tốt nghiệp, điểm khuyến khích và diện ưu tiên, bài thi KHTN hay KHXH và kiểm tra lại điểm xét tốt nghiệp. Upload các minh chứng cần thiết: Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT 2022 tạm thời (xem phần Điểm môn học).

2. Phương thức Điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM 2022 (trừ trường hợp thí sinh thuộc danh sách trúng tuyển sớm mà trường đã thông báo): Nhập điểm Đánh giá năng lực, điểm TB lớp 12 môn Tiếng Anh và upload Phiếu điểm kết quả thi ĐGNL và Học bạ (Lớp 12).

3. Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng và trình tự ưu tiên giống như đã đăng ký trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT (chỉ kê khai các phương thức riêng của Trường ĐHNT, KHÔNG kê khai nguyện vọng phương thức Điểm thi THPT thang điểm 30 và của trường khác).

Nhà trường không chịu trách nhiệm nếu thí sinh không đăng ký giống như đã đăng ký trên Bộ GD&ĐT (chỉ cần đúng trình tự ưu tiên, không cần chính xác số thứ tự nguyện vọng)

 

Ví dụ:

Thí sinh đã đăng ký 6 nguyện vọng Hệ thống của Bộ GD&ĐT:

1. NV1. Trường ĐHNT - Ngành Luật - Phương thức Điểm thi THPT (thang điểm 30)

2. NV2. Trường ĐHNT - Ngành Luật - Phương thức Điểm Xét tốt nghiệp THPT (thang điểm 10)

3. NV3. Trường ĐHNT - Ngành Khai thác thủy sản - Phương thức Điểm thi THPT (thang điểm 30)

4. NV4. Trường ĐHNT - Ngành Khai thác thủy sản - Phương thức Điểm Xét tốt nghiệp THPT (thang điểm 10)

5. NV5. Trường ĐHNT - Ngành Công nghệ sinh học - Phương thức Đánh giá năng lực (không thuộc danh sách trúng tuyển sớm mà trường đã thông báo)

6. NV6. Trường ĐH ABC - Ngành ABC - Phương thức Đánh giá năng lực

 

Trên Hệ thống của Trường ĐHNT, yêu cầu thí sinh kê khai điểm thi và đăng ký xét tuyển 3 nguyện vọng theo phương thức riêng ĐHNT, theo đúng trình tự ưu tiên như sau:

1. (NV2) Trường ĐHNT - Ngành Luật - Phương thức Điểm Xét tốt nghiệp THPT (thang điểm 10)

2. (NV4) Trường ĐHNT - Ngành Khai thác thủy sản - Phương thức Điểm Xét tốt nghiệp THPT (thang điểm 10)

3. (NV5) Trường ĐHNT - Ngành Công nghệ sinh học - Phương thức Đánh giá năng lực (không thuộc danh sách trúng tuyển sớm mà trường đã thông báo)

Sau đó Thí sinh tiếp tục thao tác đóng lệ phí cho 3 nguyện vọng này.

 

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Phương thức tuyển sinh đại học - Năm 2020

Bài tiếp tiếp theo

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN - NĂM 2022

Danh mục tin